In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) geeft de gemeente aan hoe zij haar zorgplichten voor stedelijk afval-, hemel- en grondwater invult en welk afwegingskader zij daarbij gebruikt. Hoewel de gemeente hierbij een zekere beleidsvrijheid heeft, moet zij bij de voorbereiding van het GRP wel de provincie en de waterbeheerder betrekken (art. 4.23 Wm). Alleen dan kan zij het GRP goed afstemmen met het regionale waterplan van de provincie en het w

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel