Grondwatertekort: de funderingsproblematiek

De zogenoemde funderingsproblematiek is juridisch ook van belang.1 Naar schatting staan in Nederland zo’n 750.000 woningen op houten paalfunderingen.2 Met name woningen van vóór 1945 in gebieden met een slappe ondergrond (veen en klei) zijn gefundeerd op houten palen. Op zich niet zo bijzonder, maar de toestand van veel van deze palen is afhankelijk van een bepaalde grondwaterstand.3Na jaren van periodieke droogstand (cumulatief proces) verzakt het huis en ontstaan scheuren in de muren. Zonder vervanging of reparatie van de fundering worden huizen uiteindelijk onbewoonbaar.
 
Dit hoofdstuk behandelt de funderingsproblematiek aan de hand van de belangrijkste oorzaken (zie Belangrijkste oorzaken (dreigende) funderingsproblemen), zowel bouwkundig (zie Bouwkundige beschouwing funderingsproblematiek) als waterhuishoudkundig (zie Waterhuishoudkundige beschouwing funderingsproblematiek). Bijzondere aandacht is er voor de verantwoordelijkheidsvraag. Wat wordt van de gemeente verwacht en waar dragen anderen verantwoordelijkheid?
 
 
1 Dit hoofdstuk is grotendeels ontleend aan P. de Putter, Als een paal boven water. Juridische beschouwing over de problematiek van houten paalfunderingen, Vastgoedrecht 2013/5, p. 133-141
2 Deltares, Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied, onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, rapportnr. 1205463-000-BGS-0003, Delft 2012.
3 Niet alle houten paalfunderingen worden beïnvloed door een bepaalde grondwaterstand. Soms, vooral bij grenen paalkoppen, is sprake een bacteriologische aantasting (‘palenpest’).

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE