Grondwatertechnische maatregelen zijn maatregelen waarmee u de grondwaterstand verlaagt of voorkomt dat deze te hoog wordt. Voorbeelden zijn aanleg van watergangen, drainage of grondverbetering. Door de ontwatering te verbeteren, verlaagt u de grondwaterstand en vergroot u de ontwateringsdiepte.

Mogelijke grondwatertechnische maatregelen zijn:

Grondwatertechnische maatregelen kunt u toepassen bij onvoldoende ontwatering op openbaar terrein of als de probleemlocatie meerdere straten of een buurt omvat.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel