Grondwatertaak De gemeentelijke grondwatertaak (opgenomen in art. 2.16 Ow) houdt in dat de gemeente in het openbaar gemeentelijk gebied maatregelen moet treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor functies die aan de fysieke leefomgeving zijn toebedeeld, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatrege

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel