Uitgangspunt voor de controle van het functioneren is dat voorzieningen ruim boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) zijn aangelegd.

In de praktijk zijn er ook systemen met een directe interactie tussen voorziening en grondwatersysteem. Dit zijn de zogenaamde infiltratiedrainage systemen. In de zomer infiltreert de voorziening bij lage grondwaterstanden regenwater in de bodem. En in de winter draineert het grondwater via de infiltratievoorziening, bijvoorbeeld een IT-riool. Bij hoge grondwaterstanden, vlak onder het niveau van de voorziening zal de infiltratiecapaciteit afnemen.

Figuur A Infiltreren via een infiltratietransportleiding

Het dimensioneren van infiltratiedrainage systemen is maatwerk. Deze aanpak valt daarom buiten het kader van dit onderdeel. De reguliere werking van deze systemen kan niet met tabellen worden bepaald, omdat de werking sterk afhankelijk is van de variatie in grondwaterstanden. Grondwatermodellen zijn nodig om de drainagewerking van een IT-leiding op de bodem te berekenen. In dit soort situaties kunt u vaak alleen de totale waterbalans van het systeem grofweg schatten. Denk aan de hoeveelheid water die in een zomerperiode infiltreert en in de winterperiode draineert.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel