Schadevergoedingsregeling bij grondwateronttrekkingen Omwonenden moeten een vergunde of gemelde onttrekking gedogen, maar daarbij hebben zij wel recht op schadevergoeding (art. 10.3, lid 3 Ow). De schadevergoedingsregeling geldt onder de Omgevingswet voor zowel meldings- als vergunningplichtige grondwateronttrekkingen. Wie meent schade te lijden door een of meerdere gemelde en/of vergunde onttrekkingen, kan de provincie verzoeken een

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel