Grondwateronttrekkingen door bedrijven (waaronder ook drinkwaterbedrijven) kunnen de grondwaterstand verlagen. Wie hierdoor schade lijdt, kan direct bij de vergunninghouder een beroep doen op de schadevergoedingsregeling van de Waterwet (art. 7.18 Wtw). Onttrekking stopzetten of verminderen Als een bedrijf zijn onttrekking stopt of vermindert, is hij op grond van de Waterwet niet aansprakelijk voor de eventuele

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel