De inzameling van grondwater op particulier terrein is meestal niet noodzakelijk, omdat de gemeente zorgt voor voldoende ontwatering. Maatregelen tegen grondwateroverlast geeft aanwijzingen voor de ontwatering van een gebied.
 
Overlast door grondwater is gerelateerd aan de vochthuishouding in een woning of gebouw. Maar een kleine ontwateringsdiepte hoeft niet per se te leiden tot een vochtprobleem, zoals muffe lucht, vochtige plekken en schimmels. Dat vochtige kelders en natte kruipruimten zouden getuigen van een grondwaterprobleem, heeft eerder te maken met de perceptie van de gemiddelde huiseigenaar. Huiseigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk de bouwkundige staat van hun woning en daarmee (meestal) voor het oplossen van vochtproblemen. Ervaringen uit het verleden spelen hierbij een belangrijke rol. Zeker als de gemiddelde grondwaterstand hoger is, bijvoorbeeld door de aanleg van waterdichte riolering en het nadrukkelijker vasthouden van hemelwater in het gebied.
 
Maatregelen om de ontwatering van een gebied te verbeteren, liggen vooral in het publieke domein. De ontwatering van particulier terrein is hiervan direct afhankelijk. Deze grondwatertechnische maatregelen zijn te vergelijken met de detaillering en aanleg van afval- en hemelwaterstelsels. Met het oplossen van vochtproblemen in een woning komt de ontwerper op het gebied van bouwfysica en -techniek. Deze bouwtechnische aanpak is vooral gericht op:
  • het voorkomen van vochttransport door muren en vloeren;
  • het beperken van het vochtgehalte in kruip- en woonruimten.
In Onderzoek vochtoverlast en bouwkundige maatregelen leest u hier meer over.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel