Bij de aanleg en vervanging van stelselonderdelen is grondverzet onvermijdelijk. Sinds 1 juli 2008 is de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) van kracht, beter bekend als ‘de grondroerdersregeling’. Hierdoor is de grondroerder (of aannemer) wettelijk verplicht kabel- en leidinginformatie bij het Kadaster op te vragen, vóórdat hij gaat graven. Zo nodig moet hij voorzorgsmaatregelen treffen door bijvoorbeeld aanvullend onderzoek t

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel