Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Groene daken nader beschouwd (2015)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 40,-
Leden € 20,-

Over de effecten van begroeide daken in breed perspectief met de nadruk op de stedelijke waterhuishouding

Deze gezamenlijke publicatie beschrijft de effecten van begroeide daken in breed perspectief met de nadruk op de stedelijke waterhuishouding. Deze brochure is samengesteld op basis van een grondig literatuuronderzoek met een grote bijdrage van een groep deskundigen. De publicatie beoogt (stedelijke) waterbeheerders compact en overzichtelijk informatie te bieden onder meer over het hydrologisch functioneren van groene daken. Het doel is om betere afwegingen mogelijk te maken bij de keuze van maatregelen ten behoeve van de (stedelijke) waterhuishouding.