De publicatie ‘Groenblauwe netwerken' informeert en inspireert tot duurzame stedenbouw en klimaatadaptieve en integrale maatregelen.

Mede door de veranderingen in het klimaat krijgen de raakvlakken van de gemeentelijke watertaken met het beheer van de openbare ruimte steeds meer aandacht. Gemeenten pakken rioolvervanging, problemen met wateroverlast, warmte en droogte, en stedelijke vernieuwing steeds meer in samenhang op. Daarbij komen ook combinaties met maatregelen op particulier terrein vaker in beeld en komt de focus steeds meer op duurzame en groene inrichting van onze leef- en werkomgeving.

Toolbox, inspiratiebron en naslagwerk ineen
Het inspiratieboek Groenblauwe netwerken laat zien tot welke mooie projecten een gezamenlijke aanpak kan leiden. Het boek is een handleiding voor iedereen die betrokken is bij de vormgeving en inrichting van de stedelijke omgeving. Een toolbox, inspiratiebron en naslagwerk ineen voor zowel professionals als particulieren. De samenhang van de domeinen blauw (water), groen (beplanting), rood (bebouwing) en grijs (wegen) waartoe het boek inspireert, past naadloos bij de integrale benadering van de gemeentelijke omgevingsvisie, die onder de Omgevingswet verplicht wordt.

Bekijken en bestellen
Groenblauwe netwerken is een publicatie van Atelier Groenblauw, onder redactie van Hiltrud Pötz. Stichting RIONED heeft de uitgave samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, STOWA en Waterschap Vechtstromen ondersteund. Stichting RIONED heeft het boek inmiddels naar al haar begunstigers en houders van een publicatieabonnement gestuurd. De inhoud is ook beschikbaar via de website http://www.groenblauwenetwerken.nl, waar u het boek ook kunt bestellen. 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel