Deze analyse gaat uit van extreme buien in de zomerperiode, waarbij is gerekend met een verdamping van 3 mm per dag. In de winter is de verdamping nihil.

In deze simulaties is het effect berekend van een berging in de substraatlaag van 10, 20 en 30 mm ten opzichte van het dakoppervlak (zie figuren A, B en C) Het gaat hier om het water dat de substraatlaag effectief kan vasthouden, dus het water dat in de laag blijft hangen. Gerekend is met bui De Bilt (T~50) zonder klimaateffect.

Uit de resultaten blijkt duidelijk dat de substraatlagen van de groene daken uit dit voorbeeld weinig invloed hebben op het verwerken van extreme buien (vasthouden, bergen, afvoeren). In alle situaties wordt een bijdrage geleverd aan water op straat en aan overlast.

Groene daken worden vaak gepropageerd als maatregel om wateroverlast tegen te gaan. Maar het nut van groene of waterdaken zit niet in het opvangen van extreme buien. Met een relatief beperkte substraatberging van circa 10 mm kan een groen of nat dak circa 50% van de jaarlijkse neerslag verdampen. Dat heeft wel een substantieel effect op de jaarlijkse afvoer van regenwater naar de zuivering.

Om een vergelijkbaar effect te realiseren, hoeft een dak niet groen te zijn. Berging op een plat waterdak (‘blauw dak’) werkt op een soortgelijke manier. Als de dak constructie sterk genoeg is, is een waterdak een veel eenvoudiger (en goedkoper) alternatief dan een groen dak (zie Waterdak (bui De Bilt, berging 80 mm, klimaateffect)).

Figuur A Bui De Bilt, waterbalans cumulatief: berging substraat 10 mmVergroot afbeelding
Figuur B Bui De Bilt, waterbalans cumulatief: berging substraat 20 mmVergroot afbeelding
Figuur C Bui De Bilt, waterbalans cumulatief: berging substraat 30 mmVergroot afbeelding

 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel