GIS-presentatie van GWSW-conforme datasets

Ontsluit uw gemeente uw dataset(s) volgens de GWSW-standaard? Dan kunt u daaruit nu ook direct GIS-kaarten met objecten en systemen maken voor beheer, analyse en informatie-uitwisseling. 

 
Gemeenten richten een groot deel van de openbare ruimte in en beheren deze ruimte. Daarbij gebruiken beheerders, beleidsmakers en bestuurders geografische informatie. Bijvoorbeeld voor de afbakening van verantwoordelijkheden (wie doet waar wat?), bij evaluatie en aanpassingen, bij aanbesteding, uitvoering en toezicht, én bij calamiteiten. Steeds weer worden objecten, systemen en hun omgeving op kaart weergegeven, zowel digitaal als (nu nog) op papier. Het is dus belangrijk dat datasets eenvoudig op kaart te zetten zijn. Dat kan nu met GWSW-Geo.

Toepassing van GWSW

GWSW-Geo is een toepassing van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Sinds 2015 is bij Stichting RIONED de GWSW-server in bedrijf als experimentele onlineomgeving. De GWSW-server biedt de mogelijkheid om rioleringsgegevens (gegevens die stelsels en objecten beschrijven) in combinatie met het GWSW-woordenboek (de GWSW-ontologie) te raadplegen, valideren en gebruiken.
 
Steeds meer gemeenten richten hun beheerdataset in volgens de definities en structuur van het GWSW. Ze uploaden de dataset naar de GWSW-server en valideren de gegevens met de GWSW-nulmeting om de kwaliteit te meten en verbeteren. Daarmee ontstaan applicatieonafhankelijke datasets die online zijn ontsloten én te gebruiken. Dat is de basis van de informatievoorziening van de toekomst. Als eerste toepassing van die data zijn met GWSW-Geo nu GIS-kaarten te maken. Die GIS-kaartjes kunnen gebruikt worden in een samenwerkingsverband tussen gemeenten en waterschappen, binnen een gemeente en met opdrachtnemers.

Wat biedt GWSW-Geo?

GWSW-Geo levert op aanvraag geografische vectordata in geo-formaat (Geography Markup Language, GML) vanuit GWSW-conforme databases. Kaartjes worden dus rechtstreeks afgeleid van de oorspronkelijke dataset. De gegevens worden als punt, lijn of vlak per ‘feature’ meegegeven en zijn dus objectgericht. Deze GWSW-Geo server is de voorloper van een reguliere voorziening die in 2018 wordt ontwikkeld om van meer experimenteel gebruik door te groeien naar een robuuste, snelle en veilige voorziening.
 
De protocollen en conversies van GWSW-Geo zijn ingericht volgens de internationale standaarden van het Open Geospatial Consortium (OGC) en het WorldWideWeb Consortium (W3C). Die communicatieprotocollen worden in Nederland breed toegepast, bijvoorbeeld ook bij het platform PDOK (publieke dienstverlening op de kaart), waar publieke gegevens als het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zijn op te vragen.
 
Dankzij de standaarden is het eenvoudig om GWSW-Geo aan te roepen vanuit een GIS-applicatie, zoals ARCGIS of open source QGIS. De GIS-applicatie spreekt GWSW-Geo aan via de basis-URL geodata.gwsw.nl/wfs. Op basis van de vraagstelling (de gewenste dataset en het gewenste presentatiethema, bijvoorbeeld voor operationele planningen of hydraulische berekeningen) maakt en levert GWSW-Geo een GML-bestand.

Aankomende toepassingen

Aanvullend op GWSW-Geo werkt Stichting RIONED met een groepje gemeenten en waterschappen aan een GIS-afsprakenstelsel met uniform gedefinieerde themakaarten. Dat maakt uitwisseling en interpretatie eenduidig en eenvoudiger. En dankzij GWSW-Hyd is vanaf versie 1.4 ook de samenhang (de netwerktopologie) onderdeel van het GWSW. Allemaal om het beheer op basis van gegevens van hoge kwaliteit verder te kunnen verbeteren.
 
Meer informatie

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE