Knelpunten in bebouwd gebied in Gilze en Rijen deels opgelost in landelijk gebied dankzij unieke gezamenlijke aanpak van gemeente en waterschap

In 2008 trad op meerdere locaties in de gemeente Gilze en Rijen ernstige wateroverlast op. Laaddokken, bedrijventerreinen, een benzinestation, een tunnel en een winkelcentrum liepen daarbij onder water. Omdat er al vaker overlast was geweest, vond de gemeente een structurele aanpak noodzakelijk. Samen met het waterschap koos de gemeente voor een stapsgewijze analyse om tot een integrale gebiedsbenadering te komen. Hierbij zijn zowel rioleringstechnische als waterhuishoudkundige oplossingen in stedelijk en landelijk gebied ontwikkeld en onderzocht. Uniek in de aanpak was de manier waarop is omgegaan met de neerslaggegevens en simulatiemodellen. MWH heeft recente lokale meetdata gebruikt en deze doorgerekend naar een statistische 100-jarige neerslagreeks, zodat de reeds opgetreden klimaatontwikkeling is verwerkt. Dankzij de goede samenwerking tussen gemeente en waterschap zijn knelpunten in bebouwd gebied deels opgelost in landelijk gebied.

Meer informatie hierover vindt u in Gilze en Rijen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel