Gezond water is een belangrijke voorwaarde om in een gebied te kunnen wonen, werken en recreëren. De volksgezonheid is de belangrijkste drijfveer voor de zorg voor:

 • schoon en veilig drinkwater
 • goed functionerende riolering en afvalwaterzuivering
 • goed functionerende voorzieningen voor hemelwateropvang zoals wadi's en waterpleinen
 • gezond en aantrekkelijk stedelijk oppervlaktewater zoals vijvers en grachten
 • betrouwbaar water in fonteinen, bedriegertjes en zwemwater

Nederland heeft na ruim 150 jaar publieke zorg voor drinkwater, sanitatie en stedelijk water een hoge standaard voor gezond water. Deze zorg gaf een aanzienlijke verhoging van de kwaliteit van leven en van de levensduurverwachting. Een keerzijde is dat mensen zich door de hoge kwaliteit van bescherming, vaak minder bewust zijn van het onderscheid tussen de diverse soorten water. Niet al het water in de openbare ruimte is echter vrij van ziekteverwekkers en kan daardoor dus bij blootstelling leiden tot met name maag- en darmklachten. Het is daarom goed weer met enige regelmaat te wijzen op een verstandige omgang met water in de leefomgeving. Water op straat of in een wadi is géén speelwater. Bedriegertjes zijn wel speelwater maar is géén drinkwater.

Risico-analyse water in de openbare ruimte
In recent promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht is de hygiënische betrouwbaarheid van vier soorten water onderzocht door water- en luchtmonsters te analyseren op indicatoren voor de aanwezigheid van ziekteverwekkende micro-organismen zoals bacteriën of virussen. Monsters zijn genomen bij:

 • bedriegertjes
 • fonteinen
 • water op straat
 • water in wadi's

Aansluitend is onderzocht hoeveel van elk soort water volwassenen en kinderen kunnen binnenkrijgen door inslikken of inademen. Dde hoeveelheid ziekteverwekkers die iemand aldus binnenkrijgt, bepaalt de grootte van de kans dat iemand ziek wordt. Meer informatie over de resultaten van dit onderzoek vindt u achtereenvolgens in het:

 

Maatregelen om besmetting door bedriegertjes of fonteinen te beperken
De gezondheidsrisico's rondom water in de openbare ruimte zijn te beperken door op locaties waar mensen in contact komen met water van bedriegertjes of fonteinen te zorgen voor een goede waterkwaliteit. 

 • Vul reservoirs van bedriegertjes en fonteinen met drinkwater. 
 • Zorg voor eenvoudige maar regelmatige desinfectie. 
 • Voorkom op locaties waar fonteinen in oppervlaktewater staan verontreiniging door riooloverstorten.

 

Water op straat is geen speelwater
Informeer mensen dat  water op straat en in wadi's verontreinigd is. Hoewel de hoeveelheid aanwezige ziekteverwekkers van plaats tot plaats heel veel kan variëren is voorzorg op zijn plaats. Daarom moeten mensen contact met dit water zo veel mogelijk vermijden. Daarnaast kunt u besmetting van het water beperken door regenwater gescheiden af te voeren van het afvalwater. Bovengrondse afvoer van het regenwater naar infiltratievoorzieningen of oppervlaktewater geeft de kleinste kans op foutaansluitingen van droogweerafvoer op de regenwaterafvoer. Dit belast de riolering minder en voorkomt dat verdund rioolwater de straat op stroomt. Ook moet het water in wadi's zo snel mogelijk in de bodem zakken, zodat kinderen niet uitgenodigd worden om in het water te spelen. Speeltoestellen worden het beste buiten de wadi geplaatst.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel