Gezond en schoon water 

(laatst gewijzigd 11 februari 2016)

Dit thema biedt informatie over de kwaliteit van oppervlaktewater en over gezondheidsaspecten van water in de openbare ruimte.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

De stedelijke omgeving heeft naar de toekomst toe grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, klimaatadaptatie, hitte, droogte, biodiversiteit, luchtkwaliteit. De website Groenblauwe netwerken biedt daarbij een grote hoeveelheid informatie, tools, voorbeeldprojecten en inspiratie. Zodat stedebouwkundigen, architecten, stadsecologen, waterdeskundigen, groenbeheerders en de beheerders van de openbare ruimte samen deze uitdagingen oppakken.

Suggesties, verbeteringen, aanvullingen en opmerkingen voor dit dossier zijn welkom. Stuur een bericht naar Ton Beenen via info@rioned.org.