Het is mogelijk dat de omzetting van organische stof hoger is dan is ingeschat in de  basisroute. Een neveneffect van een hogere omzetting van organische stof is een hogere biogasproductie bij vergisting en een lagere compost- en digestaatproductie. In Figuur A is weergegeven hoe een hogere biogas-productie doorwerkt op het resultaat. Hierbij is  gerekend met een biogas-opbrengst van 132 m3/ton voedselresten13. De omzettin

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel