Het is onbekend of en in welke mate er emissie van CH4 en N2O plaatsvindt in/uit het riool. In Tabel A is een samenvatting gegeven van inschattingen van emissiefactoren. Deze emissiefactoren hebben betrekking op de emissies op de rwzi. De emissiefactoren  uit de studie van Daelman zijn gemeten bij de Kralingseveer rwzi in Nederland. De emissiefactoren zijn omgerekend naar een percentage van het in de  voedselres

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel