Volgens lid 2 van artikel 228a van de Gemeentewet (Gw) mag een gemeente de rioolheffing opsplitsen naar een afvalwaterdeel en een hemel- en grondwaterdeel. Zo kan zij de kosten voor de waterketen (het afvalwater) en het watersysteem (hemel- en grondwater) afzonderlijk aan de belastingplichtigen in rekening brengen. Beide heffingen kan zij aan de gebruiker en/of de eigenaar opleggen. Voor zover bekend hanteert op dit moment overigens geen

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel