Geotextiel is een omhullingsmateriaal dat zich rondom een ondergrondse infitlratievoorziening bevindt. Het materiaal gaat het inspoelen van omliggende grond tegen. Een weefsel bestaat uit geweven doek met openingen van gelijke grootte. 

Werking
Door de kleine openingen in het geotextiel kan het regenwater wel uit de ondergrondse infiltratievoorziening stromen maar kan de grond rondom de infiltratievoorziening niet inspoelen.

Ontwerp
Het O90 getal is een maat voor de zanddichtheid: het is de korreldiameter van de zandfractie, waarbij tijdens een zeeftest 90 gewichtsprocenten van de oorspronkelijk aangebrachte hoeveelheid zand op of in het omhullingsmateriaal blijft zitten. In de drainagewereld gaan ontwerpers uit van een O90 tussen 400 en 1100 micron om verstoppingsgevaar te voorkomen. Het zandpakket waarin infiltratievoorzieningen zich vaak bevinden heeft in het algemeen een M50 van 200 micron. Om te voorkomen dat deze deeltjes in de infiltratievoorziening spoelen, passen ontwerpers geotextielen met een O90 van 50-200 micron toe. Deze geotextielen zijn dus relatief gevoelig voor verstopping. Het verstoppingsgevaar kunt u beperken door een laagsgewijze overgang rond de infiltratievoorziening toe te passen van grote poriën rond de infiltratievoorziening naar fijne poriën, aansluitend op het zandpakket.

Beheer
Vergeleken met drainageomhullingsmaterialen zijn deze geotextielen zeer dicht en daardoor gevoelig voor verstoppingsprocessen zoals inslibbing ten gevolge van slibdeeltjes in het regenwater, ijzerafzettingen en micobiologische afzettingen. Er zijn geen goede reinigingsmogelijkheden bekend voor geotextiel. Bij verstopping dient u het geotextiel te vervangen.

Overig
Overlappingen tussen geotextielbanen moet u aan de bovenzijde met een minimale breedte van 0,4 m onverlijmd uitvoeren, aan de langszijde met een minimale breedte van 0,5 m. De geotextielbanen moeten u niet verlijmen in verband met flexibiliteit van de constructie bij vervorming van de omliggende grond. Het geotextiel moet strak tegen de sleufwanden aansluiten, anders bestaat, bij het vullen van de sleuf, de kans dat het geotextiel scheurt, bij onvoldoende rekcapaciteit. Om verstopping van het geotextiel in de aanlegfase te voorkomen is het gewenst dat de aannemer de voorzieningen ‘in den droge’ aanbrengt.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel