Een andere manier om LCA-resultaten weer te geven, zijn genormaliseerde resultaten. Hierbij is gekeken hoe het resultaat per milieuthema zich verhoudt tot de gemiddelde score van een Europeaan op dat thema.  In figuur A zijn de genormaliseerde scores opgeteld weergegeven. Hierbij zijn de resultaten weergegeven alsof de impact per thema voor alle thema’s even groot is. Dit geeft meteen aan waarom dit een vertekent beeld

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel