Uitgangspunt is dat u een bestaand gemengd stelsel ombouwt naar een hybride systeem. Hierbij vervangt u de bestaande riolen in het gemengde stelsel door nieuwe riolen met dezelfde diameter, omdat meestal nog niet al het regenwater van de gemengde riolering af te koppelen is. Naast deze gemengde riolen legt u voor het afkoppelen van het wegoppervlak een rwa-riool aan. Deze rwa-riolen lozen het regenwater op enkele plekken in de wijk in het oppervlaktewater. Bij het bepalen van de aanlegkosten voor het rwa-riool in dit hybride stelsel gelden dezelfde uitgangspunten als voor de aanleg van een verbeterd gescheiden stelsel (zie Gescheiden).
 
Verder vindt u hier kostenkengetallen voor het ombouwen van een gemengd stelsel naar een  stelsel met infiltratieriolen (zie Infiltratieriolen) en naar een gemengd stelsel met wadi’s en infiltratieriolen (zie Infiltratieriolen en wadi's).
 
Overigens zijn bestaande gemengde stelsels op veel manieren om te bouwen naar hybride stelsels. Naast de inhoudelijke informatie bieden de hier genoemde voorbeelden een systematiek om de ombouwkosten te bepalen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel