Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Gemeentelijke aansprakelijkheid bij wateroverlast (2012)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 20,-
Leden Gratis

Wetgeving, rechtspraak en praktijkvoorbeelden

Overheidsaansprakelijkheid voor wateroverlast is een actueel thema. Als weg- en rioleringsbeheerder heeft de gemeente verantwoordelijkheden. Is zij vanuit deze verantwoordelijkheden aansprakelijk voor schade die ontstaat door (hemel)wateroverlast of door een losgeraakt putdeksel? Of voor funderingsschade door een slecht werkende riolering? De antwoorden vindt u in deze publicatie. Aan de hand van wetgeving, rechtspraak en praktijkvoorbeelden krijgt u zicht op gemeentelijke aansprakelijkheid bij wateroverlast.