Net als het Rijk en de provincie moet de gemeente in een omgevingsvisie haar langetermijnstrategie voor de gehele fysieke leefomgeving vastleggen (art. 3.2 Omgevingswet). Dit beleid op hoofdlijnen werkt zij per beleidsterrein concreet uit in een programma. Voor stedelijk water is dat het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) (art. 3.14 Omgevingswet). In dit programma kan

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel