Sinds 2008 heeft de gemeente een grondwaterzorgplicht (art. 3.6 Waterwet). Deze zorgplicht houdt in dat de gemeente in het openbare gemeentelijke gebied maatregelen moet treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zo veel mogelijk te voorkomen of beperken. Voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de verantwoordelijkheid van de waterbeheerder of de provincie behoort. De grondwaterzorgplicht van de gemeente geldt alleen als geen ander bestuursorgaan (RWS of waterschap als waterbeheerder, of de provincie) verantwoordelijkheid draagt voor grondwateroverlast of -tekort.

Hier vindt u meer informatie over de zorgplicht en de bijbehorende verantwoordelijkheden van de gemeente:

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel