Bewoners informeren: Als de gemeente (riolerings)werkzaamheden gaat uitvoeren die mogelijk gevolgen hebben voor de grondwaterstand, moet zij bewoners en bedrijven hierover vooraf informeren ('behoorlijk bestuur'). Om grondwaterproblemen te voorkomen, is het daarnaast goed als de gemeente bewoners voorlicht over hun eigen verantwoordelijkheden en tips geeft over mogelijke maatrege

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel