Dit geldt met name bij reeksberekeningen, omdat de ledigingstijd van het systeem hierbij cruciaal is om juiste resultaten te krijgen. Voor gebeurtenisberekeningen aan hemelwater- of gemengde systemen is de werking van het gemaal minder belangrijk. Hierbij is de gemaalcapaciteit veel kleiner dan de totale hydraulische belasting van het systeem en vaak zelfs kleiner dan de onzekerheid in deze belasting.

De volgende aspecten vragen om aandacht:

  • het aantal pompen in het gemaal, hun onderlinge relatie en de aansturing;
  • de geometrie van de gemaalkelder;
  • de eigenschappen van de persleiding.

Hierover vindt u meer informatie op de pagina Gemalen als onderdeel van een rioleringsmodel.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel