Onderzoek levert gegevens op die nodig zijn bij het beheer van de riolering. Gegevens moet u beheren. Gegevensbeheer omvat onder meer procedures en activiteiten voor het registreren, het gebruik, het actueel houden, doorvoeren van aanpassingen en het bewerken van de gegevens.

Zonder goede gegevens en systematisch beheer daarvan kunt u geen doelmatig rioleringsbeheer voeren. Gegevens voor het beheer van riolering moeten zijn gedefinieerd volgens het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water en de daarin opgenomen normen NEN-EN 16323 en NEN 3300. Uw gegevens moeten passen binnen het datamodel van het Gegevens Woordenboek.

Deze definiëring hebt u nodig om nu en in de toekomst zonder gegevensverlies, eenduidig en soepel gegevens te kunnen uitwisselen met opdrachtnemers, andere gemeenten, landelijke voorzieningen en intern. Voor die uitwisseling kunt u gebruik maken van het GWSW-uitwisselformaat OroX en de daarvan afgeleide bestandsformaten RibX en HydX voor specifieke toepassingen. Uw datasets kunt u valideren op GWSW-conformiteit via http://apps.gwsw.nl (GWSW nulmeting). 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel