Goede registratie, ontsluiting en uitwisseling van gegevens is voor de rioleringsbeheerder van grote meerwaarde. Bij projectvoorbereiding, in slim investeren en beheren, bij calamiteiten, in communicatie met buitendienst, opdrachtnemers en andere betrokkenen, in benutting van statische en dynamische gegevens, en zo voort. Met trends naar Internet of things en big data neemt het belang van onbelemmerde gegevensuitwisseling alleen maar toe.

GegevensWoordenboek Stedelijk Water

Stichting RIONED ontwikkelt open standaarden voor het beschrijven, vastleggen en uitwisselen van gegevens in het stedelijk waterbeheer. De standaarden maken het delen en toepassen eenvoudiger, zorgen voor kostenbesparingen en hogere gegevenskwaliteit en maken innovatieve toepassingen mogelijk. Het centrale instrument daarbij is het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Lees meer over het GWSW en hoe u daarvan gebruikt kunt maken.

Breed draagvlak voor het Convenant Gegevensbeheer

Bijna 40 koepelorganisaties, overheden en bedrijven hebben inmiddels het convenant 'Open standaarden voor gegevensbeheer Stedelijk Water' ondertekend. Zij committeren zich aan de invoering van open standaarden in het gegevensbeheer en aan het GWSW in het bijzonder. Het convenant is mede gesloten om te voorkomen dat partijen op elkaar blijven wachten tijdens het iteratieve ontwikkelproces.

Nieuwsbrief en meer informatie

Stichting RIONED brengt regelmatig een Nieuwsbrief Gegevensbeheer uit. Voor aanmelden en/of het archief, ga naar Laatste nieuws. Voor bestuur en management is een algemene brochure beschikbaar.

Voor meer informatie, neem contact op met programmamanager Eric Oosterom via gwsw@rioned.org.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel