Gegevensbeheer

Informatievoorziening en gegevensbeheer zijn belangrijke onderdelen van de rioleringszorg. Dit onderdeel beschrijft hoe rioleringsbeheerders hun informatievoorziening en gegevensbeheer kunnen organiseren en onderhouden. Voorafgaand aan het schrijven is onderzoek verricht naar het gebruik van de oude modules  en de gebruikersbehoeften en -verwachtingen. De ervaringen van circa vijftien gemeenten en zeven adviesbureaus zijn verwerkt in dit vernieuwde gedeelte van de kennisbank. Uitgangspunt is een informatievoorziening voor de openbare ruimte of de rioleringszorg.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE