Werkwijze

In een bureaustudie legt u de pompgegevens (draaiuren, vermogensgegevens in kWh en capaciteit) van het gemaal naast neerslaggegevens. Voor de neerslag kunt u de etmaalgegevens van een van de 325 KNMI-stations gebruiken.

Neemt het aantal draaiuren tijdens neerslag(perioden) toe? Dan is waarschijnlijk verhard oppervlak op het vuilwaterstelsel of de drukriolering aangesloten. Aan de hand van capaciteitsgegevens kunt u de hoeveelheid extra debiet uit mogelijke foutaansluitingen inschatten. Vertraagde afvoeren kunnen wijzen op aangesloten drainage.

Toepassing

  • Indicatief onderzoek.
    Met een gegevensanalyse van een gemaal is eenvoudig te constateren of binnen het bemalingsgebied hemelwater in het vuilwater- of drukriool terechtkomt. Dit type onderzoek kunt u uitvoeren voor hoofd-, riool- of drukrioolgemalen.

Beperkingen

  • De methode geeft alleen aan óf in een bemalingsgebied een foutaansluiting voorkomt. Om de precieze locatie van deze foutaansluiting(en) te achterhalen, moet u nader onderzoek doen. Een eerste stap om het onderzoeksgebied in te perken is de debietmeting.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel