Het beheer van gegevens is gericht op het efficiënt beschikbaar stellen van de gegevens volgens afgesproken kwaliteitseisen en bestaat uit: actualiseren van de inhoudelijke en beschrijvende gegevens in het rioleringsbeheersysteem1; archiveren van historische gegevens; bevorderen van het aanleveren van actuele betrouwbare gegevens. Mogelijke maatregelen zijn: steekproefsgewijze contro

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel