Geef uw reactie op de concept-Praktijkrichtlijn Buitenriolering

De herziene praktijkrichtlijn Buitenriolering NEN 3218 is in concept klaar en ligt ter commentaar voor. U kunt tot 15 december 2018 bij NEN reageren.
 
De praktijkrichtlijn bestaat uit drie delen:
  1. Aanleg en beproeving van leidingsystemen (een vertaling en nationale aanvulling op NEN-EN 1610, die in 2015 gepubliceerd is).
  2. Richtlijnen voor de gebruiksfase (nieuw).
  3. Richtlijnen voor onderhoud (een grondige herziening van de nationale NPR 3218 uit 1984).
 
De richtlijn is ontwikkeld vanuit de behoefte in de markt om richting te geven aan aanleg, gebruik en onderhoud van buitenriolering. Dat is het geheel van voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater, inclusief IBA-systemen, maar exclusief zuivering. De werkgroep 3491650003 ‘Riolering’, die onder de verantwoordelijkheid valt van de normcommissie 349165 ‘Afvalwatertechniek’, heeft de praktijkrichtlijn opgesteld. De praktijkrichtlijn is bedoeld voor (beheerders van buitenriolering bij) gemeenten.
 
De drie conceptdocumenten vindt u op www.normontwerpen.nen.nl. Daar kunt u ook uw commentaar vóór 15 december 2018 indienen.

NieuwsU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE