U kunt de afvoer van grond- en hemelwater in één leiding combineren in een zogenaamd drainagetransportriool of DT-riool. Omdat dit systeem ook hemelwater afvoert, zijn de ontwerpintensiteiten en ontwerpdebieten hoger dan bij alleen grondwaterafvoer. Bij DT-riolen is de hemelwaterafvoer dan ook bepalend voor de leidingdiameters. De hydraulische toetsing van DT-riolen is dezelfde als bij hemelwaterleidingen. De laagst bekende grond

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel