Het begrip 'fysieke leefomgeving' bepaalt de werkingssfeer van de Omgevingswet. De wet kent geen afgebakende definitie voor dit begrip. Dat valt op te maken uit artikel 1.2 (lid 2) van de wet, waarin staat welke onderdelen "in ieder geval" tot de fysieke leefomgeving behoren: bouwwerken, infrastructuur, water, watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en wereld

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel