Functie
De funderingslaag is van groot belang. De funderingslaag bergt het regenwater dat via de verharding wordt aangevoerd, het infiltreert dit water in de ondergrond, en het voert het water horizontaal af naar het oppervlaktewater. (Het bovenste deel van) de funderingslaag zal de slibdeeltjes met verontreinigingen afvangen. Daarnaast moet de fundering de weg stabiliteit verlenen. Bij een doorlatende ondergrond is de constructie vaak omhuld met een doorlatend geotextiel, zodat het regenwater kan infiltreren. Bij een slecht doorlatende ondergrond kan de constructie een waterdicht doek bevatten, zodat het water alleen horizontaal naar het oppervlaktewater afstroomt.
 
Oorzaken van verminderd functioneren
Het functioneren van de funderingslaag met doorlatende verharding neemt af door:
  • afname van de infiltratiecapaciteit  Zowel de verhardingslaag (voegen of poreuze stenen) als (het bovenste deel van) de funderingslaag vangen deels de slibdeeltjes af die met het regenwater afstromen. Een onvoldoende sterke funderingslaag kan verbrijzelen, waardoor de doorlatendheid afneemt. Vaak is dat ook zichtbaar aan het (weg)oppervlak.
  • kwaliteitsverandering. De funderingslaag vangt de verontreinigingen af die gebonden aan slibdeeltjes door de verhardingslaag heenkomen. De funderingslaag heeft onder normale omstandigheden voldoende capaciteit om zwevende delen af te vangen. Afhankelijk van het soort materiaal dat als fundering is gebruikt, kunnen verontreinigingen ook door adsorptie worden afgevangen. De adsorptiecapaciteit kan door de toepassing van strooizout afnemen. Hierdoor kunnen afgevangen verontreinigingen weer in oplossing gaan.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel