Functioneren stedelijk grondwatersysteem

Voordat u maatregelen tegen grondwateroverlast treft, bepaalt u eerst of sprake is van grondwateroverlast of dat u grondwateroverlast kunt verwachten. Wanneer sprake is van grondwateroverlast, vindt u in Grondwaterzorgplicht. De lokale criteria voor grond-wateroverlast staan in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
 
Om maatregelen tegen grondwateroverlast uit te werken, is inzicht nodig in: Dit onderdeel gaat in op de werking van het grondwatersysteem op straatniveau.

Kennisbank



U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE