Het eerste onderdeel van het invulformulier omvat de functionele eisen, waarbij de nadruk ligt op hydraulische kengetallen en aspecten. Dit deel begint met de selectie van een hydraulische eenheid (een leidingtracé met een gelijk debiet) en het vastleggen van de leidingfunctie. Voor transportleidingen zonder veel inprikkers in het buitengebied is dit vrij eenvoudig. Voor systemen met meer verbindingen en een scala aan bedrijfsvoeringssituaties (waaronder soms stroomrichtingomkering) vergt dit meer aandacht.

Opvallend is dat bij enkele beheerders het objectbeheer (wat ligt waar en hoe goed is dat) en het systeembeheer (welke functionaliteit vraag ik van deze leiding) uit elkaar is gehaald. Hierdoor heeft de objectbeheerder geen inzicht in de redundantie op systeemniveau, die van groot belang is om de mogelijkheden voor inspectie en de benodigde actie bij calamiteiten te bepalen.

Een onderdeel dat in eerste instantie ontbrak bij de functionele eisen, is de aard van het afvalwater. Vooral bij gebieden met veel industrie kan dit een belangrijk aandachtspunt zijn. Daarom is dit onderdeel na de testreeks toegevoegd aan het invulformulier. De hydraulische kengetallen zijn over het algemeen beschikbaar. Maar door de splitsing van taken over afdelingen kost het soms vrij veel moeite om deze kengetallen te verzamelen.

De hydraulische aspecten zijn goed in beeld voor waterslagberekeningen en gevoelige locaties voor waterslag. Minder zicht is er op locaties waar de leiding onder een aantal bedrijfscondities droog kan komen te staan of waar lucht in de leiding kan zitten, bijvoorbeeld nabij be- en ontluchters.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel