Na hevige regen ontstaat in Nederland regelmatig water op straat. De riolering kan de grote hoeveelheid regenwater niet direct verwerken, waardoor tijdelijk water op straat blijft staan. Soms treedt hierbij ook overlast op, bijvoorbeeld als water in kelders of kruipruimten stroomt of als wc’s overstromen. 


Figuur A Water op straat

Regenwater op straat kan verontreinigd zijn met ziekteverwekkers afkomstig uit honden-en vogelpoep en met menselijke ontlasting die vanuit de ondergrondse riolering omhoogstroomt. Ook kunnen er ziekteverwekkers in aanwezig zijn die van nature in het milieu voorkomen. Mensen komen in contact met regenwater op straat als zij wateroverlast moeten opruimen of als zij buiten nat worden van langsrijdende auto’s. Kinderen spelen of zwemmen graag in het water. Hierdoor krijgen mensen (vooral kinderen) water binnen. Bijvoorbeeld doordat zij met natte handen hun mond aanraken, spetters inslikken of een slok water binnenkrijgen.

Wadi’s
Om bij hevige regen wateroverlast te voorkomen, leggen veel gemeenten wadi’s aan. Een wadi is een verdiept grasveld dat functioneert als infiltratievoorziening voor regenwater. Deze wadi’s kunnen gevuld worden via de ondergrondse hemelwaterafvoer (hwa) of met bovengronds afstromend regenwater. Net als water op straat kan het water van wadi’s verontreinigd zijn door honden- en vogelpoep en in geval van vulling vanuit het hwa-stelsel met menselijke ontlasting wat door foutieve aansluitingen in het hwa-stelsel terechtkomt. 
 
Water op straat: tijdelijke berging
Een rioolstelsel wordt meestal ontworpen op een ontwerpbui met een herhalingstijd van 2 jaar (T=2), bij zo’n regenbui treden overstorten in werking die voorkomen dat wateroverlast ontstaat. Bij heftigere regenval raakt de afvoercapaciteit van het stelsel alsnog overbelast en kan tijdelijk water op straat blijven staan. Vaak is dit van korte duur en slechts in enkele straten van het rioleringsgebied. Meestal is dan geen sprake van overlast in de vorm van hinder of schade.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel