Het inschatten van de effecten van foutaansluitingen gaat vaak aan de hand van de ‘klassieke’ parameters, zoals zuurstofvragende stoffen (BZV, CZV), nutriënten (N-totaal, P-totaal) en hygiënische betrouwbaarheid. Vaak blijkt dan dat alleen kleine en/of gevoelige oppervlaktewateren problemen kunnen ervaren door foutaansluitingen, bijvoorbeeld eutrofiëring in een

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel