Per fase een doelstelling

Bij het formuleren van communicatiedoelstellingen moet u weten in welke fase een bepaalde doelgroep zich bevindt. Hebben ze bijvoorbeeld nog nooit van het gewenste gedrag gehoord? Of zijn ze goed op de hoogte, maar zien ze het belang er niet van in? Of ontbreken de mogelijkheden om het gewenste gedrag uit te voeren? Door de doelstellingen goed te faseren, krijgt een communicatieprogramma een logische opbouw. Bij de communicatie over gescheiden inzameling van afvalwater zijn bijvoorbeeld de volgende fasen te onderscheiden:

 • de startfase om het project onder de aandacht te brengen;
 • de leerfase om kennis en vaardigheden te vergroten;
 • de fase van gedragsbehoud, waarin u feedback geeft over de bereikte resultaten en het beoogde doel onder de aandacht blijft brengen.

Doelen SMART maken

Vaak zijn doelstellingen meer een plan op zich of geven ze een middel aan dan dat ze werkelijk een doel verwoorden. Bijvoorbeeld: 'Ons doel is het organiseren van een informatieavond over afkoppelen'. Hiermee wordt alleen een activiteit aangegeven. Een concreet doel omschrijft u in termen van een gewenst effect (zoals kennis, houding of gedrag) bij een bepaalde doelgroep. Een hulpmiddel om tot concrete doelen te komen, is de afkorting SMART:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Aanvaardbaar voor betrokkenen
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden

Voorbeeld van een SMART-doel

 • We willen dat 50% van de inwoners van kanswijken zich de komende drie jaar bewust wordt van de gevolgen van klimaatverandering en verstening.
 • We willen dat 30% van deze inwoners de komende zes jaar bereid is hiervoor maatregelen te treffen.
 • We willen dat 25% van deze inwoners de komende zes jaar ook ook daadwerkelijk maatregelen heeft getroffen.
 • We willen dat binnen drie jaar 90% van de initiatiefnemers, beleidsmakers en ontwerpers zich bewust zijn van de noodzaak tot klimaatadaptatie en daarmee rekening houden in plannen en projecten en dat binnen vijf jaar 80% van de plannen en projecten ook klimaatbewust worden uitgevoerd.
 • We willen dat meer dan 75% van de early adaptors/ambassadeurs van onze samenleving binnen drie jaar bewust handelt en daarmee het goede voorbeeld geeft voor de rest van de samenleving.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel