In Nederland is ongeveer 13.000 ha verhard oppervlak aangesloten op een verbeterd gescheiden stelsel (vgs). Deze vgs voeren op jaarbasis ongeveer 43 miljoen m3 hemelwater en minstens zo veel rioolvreemd water naar rwzi’s. In totaal komt er via vgs dus&n

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel