Een traditioneel bitumendak heeft vrijwel geen invloed op het afvangen van fijnstof. Over de vraag of water op daken fijnstof afvangt, is weinig bekend. Aannemelijk is dat een waterdak fijnstof opneemt zodra het stof in contact komt met water. Anders dan bij groene of zwarte daken, is het aandeel dat verwaait nul.

Groen filtert fijnstof en gasvormige verontreinigingen uit de lucht. Ook groen op daken heeft een filterende werking voor de lucht. Fijnstof (PM10) valt vanuit de lucht op de planten. Hoe hoger en ruwer de dakvegetatie is en hoe groter, vochtiger, behaarder en kleveriger de bladeren zijn, hoe meer fijnstof het dak afvangt. Het fijnstof wordt niet door de vegetatie opgenomen, maar vastgelegd op het oppervlak van de vegetatie. Neerslag spoelt het in enige mate weg. Toch is het effect op de luchtkwaliteit in de omgeving beperkt. Een overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen is niet met vergroening van daken op te lossen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel