Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Feitenonderzoek mechanische riolering (2014)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 40,-
Leden € 20,-

Dit werkrapport omvat ervaringen en feiten met drukrioleringen en vacuümstelsels in twaalf gemeenten en bij twee onderhoudsbedrijven en gaat over techniek, uitgaven en de kosten.