Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Voor publiek en bestuur

Factsheet Omgaan met extreem weer (2019)

Download
Gratis
Het opvangen van de gevolgen van extreem weer in de praktijk geeft veel vragen. Vragen naar inzicht in het optreden van extreem weer, de kans daarop, de gevolgen daarvan, welke maatregelen zijn te nemen, wat de effecten daarvan zijn. En hoe om te gaan met onzekerheden van klimaatverandering en hoe aan te sluiten op andere, dagelijkse opgaven in het water- en rioleringsbeheer. Hoe beter we het antwoord op dit soort vragen weten, hoe beter we ons kunnen voorbereiden op extreem weer en maatregelen nemen. STOWA, het kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies, en Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland, voorzien de vakwereld van deze kennis.