Webinar Wanneer is afkoppelen doelmatig?

Op 24 september 2020 lieten Jeroen Langeveld en Rémy Schilperoort (beiden Partners4UrbanWater) zien wat de voors en tegens van afkoppelen zijn. En presenteerden ze de inzichten uit de STOWA-publicatie ‘Afkoppelen, kansen en risico’s van anders omgaan met hemelwater in de stad’. Daarnaast was er uitgebreid tijd om uw vragen te beantwoorden.

Terugkijken webinar Wanneer is afkoppelen doelmatig?

Hieronder staat wat in het webinar is behandeld. In de tijdbalk van de video is de start van elk onderdeel aangegeven met een aanklikbare stip:

 1. Intro, welkom - (00:00:00)
 2. Inleiding onderwerp en poll-vraag - (00:01:58)
 3. Afkoppelvarianten - (00:04:02)
 4. Effect afkoppelen - wateroverlast - (00:06:36)
 5. Vragen & antwoorden (1) - (00:09:36)
 6. Effect afkoppelen - klimaatadaptatie - (00:11:05)
 7. Vragen & antwoorden (2) - (00:18:03)
 8. Effect afkoppelen - oppervlaktewaterkwaliteit - (00:19:49)
 9. Vragen & antwoorden (3) - (00:28:38)
 10. Effect afkoppelen - functioneren rwzi - (00:30:11)
 11. Effect afkoppelen - kwaliteit leefomgeving - (00:36:03)
 12. Kosten en baten afkoppelen - (00:39:27)
 13. Samenvatting overzicht effecten - (00:51:16)
 14. Vragen & antwoorden (4) - (00:57:54)
 15. Afsluiting - (01:03:46)

Vraag en antwoord

De meeste vragen zijn beantwoord in het webinar. In de index onder de opname van het webinar zijn de vragenblokken terug te vinden, deze vraag, incl. antwoord is niet tijdens het webinar aan de orde gekomen. 

De STOWA-publicatie ‘Afkoppelen, kansen en risico’s van anders omgaan met hemelwater in de stad’. De bijbehorende presentaties STOWA.

In de kennisbank leest u nog meer over de mogelijke positieve en negatieve effecten van afkoppelen aan de hand van zeven thema's en over gebiedsgerichte afwegingen rondom afkoppelen.

Webinars van Stichting RIONED

Bent u benieuwd naar onze andere webinars? Die vindt u in het overzicht van aanstaande webinars en webinars om terug kunt kijken.

Uw mening

Wij zijn benieuwd naar uw mening over dit webinar. Was de inhoud nuttig, werd het helder gebracht en was de kwaliteit van beeld en geluid goed? Laat het ons weten. Ook als u suggesties heeft voor interessante onderwerpen.