Webinar Veilig werken met asbesthoudende voegenkit

Laatst geac­tu­aliseerd 02 juli 2020

Bent u als beleidsmedewerker, projectvoorbereider of -uitvoerder betrokken bij vervanging of renovatie van oude riolering en aansluitleidingen? Dan kunt u te maken krijgen met asbesthoudende voegenkit. Op donderdagmiddag 25 juni 2020 gaven Ton Beenen (Stichting RIONED) en Jody Schinkel (Asbestdeskundige TNO) tijdens het webinar de voorlopige aanbevelingen voor veilig werken met asbesthoudende voegenkit. Ook gingen zij verder in op het traject naar een landelijke regeling voor de te hanteren risicoklasse bij sanering van de voegenkit.

Hoe kunt u bijdragen aan een landelijke regeling?

Tussen 1945 en uiterlijk 1994 is voor, verbinding van riolen, aansluitingen en in putten en kolken voegenkit gebruikt dat asbest kan bevatten. Nu nog moet elke gemeente voor elke verdachte locatie een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Door gebrek aan specifieke bloostellingsmetingen wordt nu op basis van het voorzorgprincipe vaak risicoklasse 2(a) bepaald voor de sanering. Dat betekent beduidend extra kosten, projectvertraging en extra onrust bij omwonenden.

Landelijke regeling voor generieke afschaling naar risicoklasse 1

Uit de tot nu toe verzamelde gegevens lijkt een landelijke regeling voor generieke afschaling naar risicoklasse 1 voor de meeste typen werkzaamheden haalbaar. Dit vereist wel een gedegen verdere onderbouwing met feiten. Stichting RIONED coördineert een landelijk aanvraag bij het bevoegd gezag om de meeste werkzaamheden in risicoklasse 1 uit te mogen voeren.

Oproep: Deel uw asbestinventarisatierapporten of plannen voor een meetstudie

Door uw asbestinventarisatierapporten met Stichting RIONED te delen, kunnen we samen efficiënt de benodigde feiten verzamelen over de samenstelling van de kit. De daadwerkelijke blootstelling zal in enkele projecten nog gemeten moeten worden. Met een meetstudie kunt u mogelijk aantonen dat u de sanering in risicoklasse 1 kunt uitvoeren. Daarmee kunt u dan geld en tijd in de verdere uitvoering besparen. Als u plannen heeft voor een meetstudie bij verwijdering van asbesthoudende voegenkit, neemt u dan contact op met Stichting RIONED. Graag treden we dan in overleg hoe we elkaar kunnen helpen. Neem contact op met Stichting RIONED.

Terugkijken webinar Veilig werken met asbesthoudende voegenkit

Hieronder staat wat in het webinar is behandeld met vermelding van de starttijd in de opname:

De tijdens het webinar gestelde vragen en antwoorden staan in een apart document, voor zover ze niet zijn behandeld tijdens het webinar.

Bekijk alle beschikbare informatie over asbesthoudende voegenkit.