Wet kwaliteitsborging bouwen en riolering

Laatst geac­tu­aliseerd 11 februari 2020

Impressie van de parallelsessie 'Wet kwaliteitsborging bouwen en riolering' tijdens de RIONEDdag 2020.

Per 1 januari 2021 wordt de aansprakelijkheid van de aannemer uitgebreid als gevolg van de Wet kwaliteitsborging bouwen. Een wet die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt. Directeur Ton Jans van KOMO ging tijdens deze deelsessie in op de gevolgen voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid:

  • De bouwer/aannemer krijgt straks de bewijslast dat hij deugdelijk en volgens de voorschriften heeft gebouwd, nu ligt de bewijslast voor in gebreke blijven nog bij de opdrachtgever.
  • De aannemer blijft 20 jaar aansprakelijk. 
  • De aannemer heeft de plicht om de opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht en ongeschikte zaken en gebreken in plannen, tekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.
  • Er komt een overdrachtsdossier waarin de aannemer bij oplevering aantoont wat er gebouwd is en informatie geeft over het gebruik en onderhoud.

De ontwikkeling naar aansprakelijkheid van de aannemer, net zoals bij consumentengoederen, was voor alle aanwezigen nieuw. Ton werd met enige regelmaat onderbroken door vragen uit het zeer geïnteresseerde publiek. Dit leidde tot een levendige discussie. Er kwamen veel vragen waaruit bleek dat de gevolgen nog niet volledig te overzien zijn. Gaan bedrijven (nog sneller) failliet om aansprakelijkheid te ontlopen? Wat blijft de rol van de gemeente, zowel wettelijk als feitelijk? Hoe kun je een bepaald bouwpeil garanderen? Gaat de aannemer de engineering door een gemeente overdoen om zichzelf te beschermen? Hoe geef je het in de GWW zo belangrijke omgevingsmanagement vorm? 

Ton beantwoordde een deel van de vragen. Zo koopt de aannemer materiaal met bijvoorbeeld een certificaat als bewijs voor kwaliteit. Andere vragen moeten worden uitgedacht of bijvoorbeeld in pilotprojecten onderzocht. Het kenniscentrum voor dit onderwerp is het Instituut voor Bouwkwaliteit. Op hun website https://www.stichtingibk.nl/ is meer informatie te vinden. 

Bekijk de presentatie.

Lees ook de verslagen van de andere sessies tijdens de RIONEDdag 2020.