Regenwater verwerken op eigen terrein

Laatst geac­tu­aliseerd 11 februari 2020

Impressie van de parallelsessie 'Regenwater verwerken op eigen terrein' tijdens de RIONEDdag 2020.

Bert Palsma.Vergroot afbeelding

De PerceelTool is een rekeninstrument om de werking van regenwatermaatregelen op een perceel te beoordelen, met als doel meer regenwater te verwerken op eigen terrein en tegelijk regenwateroverlast te beheersen. De gratis tool is in opdracht van STOWA in samenwerking met Stichting RIONED ontwikkeld. De PerceelTool is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Perceeleigenaren, hoveniers of aannemers kunnen er zelf maatregelen mee doorrekenen en vergelijken. Maar ook voor de specialist is de PerceelTool bijzonder praktisch om snel een beeld te krijgen. Harry van Luijtelaar van Stichting RIONED liet live achter de computer aan het publiek zien hoe de PerceelTool snel tot relevante inzichten leidt.

De PerceelTool heeft als voordeel dat het:

  • Meer gericht is op het te bereiken resultaat dan op te leveren inspanning;
  • Meer gericht is op samenhangende maatregelen dan op individuele maatregelen;
  • Inzicht biedt als basis voor verantwoorde keuzes;
  • Zowel korte- als langetermijneffecten van maatregelen berekent.

Bekijk de presentatie.

Lees ook de verslagen van de andere sessies tijdens de RIONEDdag 2020.