Innovatieve conditiebepaling

Laatst geac­tu­aliseerd 11 februari 2020

Impressie van de parallelsessie 'Innovatieve conditiebepaling' tijdens de RIONEDdag 2020.

Dirk Meijer.Vergroot afbeelding

Kan een computeralgoritme sneller, meer en betrouwbaarder informatie uit inspectiebeelden halen dan een rioolinspecteur? Die vraag behandelde Dirk Meijer, promovendus van de Universiteit Leiden. Assets met grote risico’s, zoals persleidingen en grote vrijvervalriolen, zijn binnenkort extra goed te monitoren met nieuwe sensortechnieken. Samenwerkende onderzoekers en beheerders testen en valideren diverse technieken voor de conditiemeting. Door middel van datascience verwerkt men de complexe sensordata tot informatie voor betere planning van investeringsmaatregelen. 

Dirk paste geavanceerde technieken uit datascience toe op 2,2 miljoen inspectiebeelden. Het daarmee ontwikkelde algoritme kan de inspectiebeelden nog niet volledig geautomatiseerd classificeren. Wel kan het met 90% betrouwbaarheid 60% van de inspectiebeelden elimineren waarop niets te zien is. Zo kan de inspecteur zijn deskundigheid geheel richten op de overblijvende relevante 40%. De komende jaren verbetert het algoritme zich door meer inspectiebeelden aan de training toe te voegen. De beoordeling van de leidingconditie verbetert door training met data van andere sensoren dan een klassieke camera.

Uit de volle zaal kwamen meer vragen en ideeën dan Dirk in de resterende tijd kon beantwoorden. Meerdere aanwezigen deden suggesties om het algoritme sneller te laten leren. Anderen vroegen zich af of het algoritme ook voor andere objecten dan riolen te gebruiken was. De levendige discussie ging verder tijdens de lunchpauze.

Bekijk de presentatie.

Lees ook de verslagen van de andere sessies tijdens de RIONEDdag 2020.