Circulair stedelijk waterbeheer

Laatst geac­tu­aliseerd 11 februari 2020

Impressie van de parallelsessie 'Circulair stedelijk waterbeheer' tijdens de RIONEDdag 2020.

Meinke Schouten.Vergroot afbeelding

Meerdere mensen tipten Stichting RIONED vorig jaar dat ze behoefte hadden aan kennis over circulariteit in hun vak. Er is veel animo om circulair te werken, maar tegelijkertijd onduidelijkheid over hoe dat bereikt kan worden in het vakgebied stedelijk waterbeheer. Deze deelsessie trok daarom een flink publiek van zo’n 200 mensen. 

Meinke Schouten van de Unie van Waterschappen en VNG vertelde over de specifieke ambities voor de Grond- Weg- en Waterbouw, het Klimaatakkoord, het Grondstoffenakkoord en andere afspraken op landelijk niveau. Ze ging in op een praktische afwegingsladder die ook bij rioleringsprojecten toe te passen is.

Mirjam Geurts-van Well gaf namens regio Rotterdam Samenwerking Afvalwaterketen toelichting op hun stappen op weg naar circulariteit. Er worden proefprojecten gedaan om de waterketen zelf circulair te laten functioneren en om zo duurzaam mogelijk systemen en assets aan te leggen, te laten functioneren en te beheren.

Via de Buzzmaster gingen de sprekers in discussie met de zaal. Er werden enkele aansprekende voorbeelden uit het hele land genoemd, maar ook belemmeringen. De gehele keten van (systeem)ontwerpers, grondstofleveranciers, tussenproducten en eindproducten, uitvoerders en beheerders moet betrokken zijn. In de praktijk is de aanpak nog versnipperd. Er bestaan er allerlei knelpunten (technisch, organisatorisch, procedureel, inkoop en juridisch). In de discussie met de zaal werd daarvan een mooi voorbeeld genoemd: technisch gezien is het mogelijk om 100% gerecycled PVC te produceren, maar door productcertificering mogen producten daar maar voor maximaal 50% uit bestaan. De sprekers hielden een warm pleidooi voor de noodzaak om nu al te doen wat op dit moment mogelijk is en te verkennen welke stappen de komende jaren mogelijk zijn. Haal goede voorbeelden op en duw tegen datgene waar je op vastloopt! 

Bekijk de presentatie.

Lees ook de verslagen van de andere sessies tijdens de RIONEDdag 2020.