Impressie RIONEDdag 2020

Laatst geac­tu­aliseerd 10 februari 2020

Omgevingswet, klimaatadaptatie en circulair stedelijk waterbeheer zijn maar een greep uit de onderwerpen van de RIONEDdag 2020. Ruim 700 specialisten van overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen waren op de RIONEDdag samen in Utrecht om van elkaar te leren en elkaar te ontmoeten. Een terugblik van de verschillende parallelsessies leest u hier.

Plenaire sessie Deltacommissaris Peter Glas

 

Peter Glas.Vergroot afbeelding

Peter Glas is net opa geworden van Mare. “Nietsdoen is geen optie”, is zijn devies voor de aanwezigen. Het klimaat verandert, we moeten ermee aan de slag. Peter is ervan overtuigd dat we - als we nu doorpakken - de toekomst veilig stellen. Dan hoeven we West-Nederland niet op te geven, zoals vanuit de zaal werd geopperd. Doe het samen, door transities te combineren, burgers en bedrijven te betrekken en andere overheden op te zoeken. Kom uit je koker en maak klimaat-proof het nieuwe normaal.

Goed nieuws: vanaf 2021 komen er meer financiële middelen beschikbaar vanuit het Deltafonds. Gebruik ook de kennis en tools van het platform Samen Klimaatbestendig. En de informatie op www.ruimtelijkeadaptatie.nl. Namens Mare bedankte Peter het publiek in de zaal. Want aanwezig zijn op de RIONEDdag betekent stappen willen maken, ambities hebben. Niets doen is geen optie.

Lees de volledige voordracht.

Bas Haring

Ter afsluiting van de RIONEDdag filosofeerde Bas Haring over het vakgebied. Om de zaken eens van een hele andere kant te bekijken. Zo verwonderde hij zich over die geheime wereld onder de grond, die zorgt dat het boven de grond allemaal zo tof is. 

Bas Haring.Vergroot afbeelding

Ook vroeg hij zich af waarom iedereen zo risicoloos wil leven. Want eens in de maand 10 cm water in je huis is op zich toch geen drama? Als je er maar op ingericht bent.
Bas’ prikkelende antwoorden op zijn zelfbedachte vragen hadden voor iedereen wel punten om over na te denken. Een vrolijke en tot nadenken stemmende afsluiter van de RIONEDdag.

 

 

Netwerken in de pauzes
Netwerken in de pauzes.Vergroot afbeelding

De parallelsessies tijdens de RIONEDdag 2020

Tijdens tien parallelsessies werd u vakkundig bijgepraat over het onderwerp en er was ruimte voor discussie.

Met droge voeten wonen in een kuil

In een “droog” dal op de Veluwe zijn woningen gebouwd op het terrein van een voormalige manege. Hier moeten bijzondere eisen worden gesteld aan het verwerken van zeer extreme buien. John Evers (Kragten) vertelde het verhaal van de argwanende bewoner en de leerervaring van de aannemer. Verslag en presentatie.

Crisismanagement door waterschap

Een breuk in een persleiding bij de Berkel bij Lochem veroorzaakte een massale vissterfte in de herfst van 2018. De droogte van 2018 en 2019 veroorzaakt in de Achterhoek grote economische en ecologische schade. Jan Polman (Rijn en IJssel) gaf een praktische inkijk in de aanpak van deze crisissituaties. Verslag en presentatie.

Samen vergroenen

Steenbreek is sinds vijf jaar actief, vooral in lokale acties. Voorzitter Wout Veldstra (Stichting Steenbreek) vertelde waarom het van belang is dat de gemeente haar bewoners actief betrekt bij de klimaatadaptatie. Aandacht voor de natuur in de eigen omgeving blijkt daarbij een positieve werking te hebben. Verslag en presentatie.

Innovatieve conditiebepaling

Dirk Meijer (Universiteit Leiden) demonstreerde zijn computeralgoritme dat sneller, meer en betrouwbaarder informatie haalt uit inspectiebeelden dan een rioolinspecteur. Ton Beenen (Stichting RIONED) belichtte de resultaten van internationaal onderzoek naar de relatie tussen rioolconditie en stelselfunctionaliteit. Verslag en presentatie.

De (on)zin van de Omgevingswet

U hoort veel over de Omgevingswet. Gert Dekker (Ambient) en Simon Handgraaf (Colibri) maakten inzichtelijk wat voor de stedelijk waterbeheerder verandert en wat niet. En wat kunt u zelf doen om voorbereid te zijn op de komst van de wet?  Zij gingen in op de omgevingsvisie, het water- en rioleringsprogramma en het omgevingsplan. Verslag en presentatie.

Wet kwaliteitsborging bouwen en riolering

Per 1 januari 2021 verruimt de wet de aansprakelijkheid van de aannemer. Ton Jans (directeur KOMO) ging in op de gevolgen voor de praktijk. Verslag en presentatie.

Circulair stedelijk waterbeheer

Hoe maken we het rioleringsbeheer duurzaam, schoon en afvalloos? In deze sessie verkenden we wat nodig is om maatschappelijk verantwoord te gaan werken en inkopen. Met Meinke Schouten (namens VNG en Unie van Waterschappen), gemeenten en bedrijven bespraken we ambities, voorbeelden, kansen en uitdagingen. Verslag en presentatie.

Zo blijft de wadi bij de tijd

Wat is landelijk bekend over het hydraulische en milieukundig functioneren van wadi’s op lange termijn? Hoe ga je om met oplading? Wat kun je doen met beplanting anders dan gras? Floris Boogaard (Hanzehogeschool) en Antal Zuurman (Nijmegen) gaven praktische informatie. Verslag en presentatie.

Regenwater verwerken op eigen terrein

Bereken de waterbalans van een situatie met de PerceelTool en maak een verantwoorde afweging in de keuze van maatregelen. Harry van Luijtelaar (Stichting RIONED) liet zien hoe snel en eenvoudig dat tot relevante inzichten kan leiden. Verslag en presentatie.

Beter beheer met inspectie-nieuwe-stijl

Sinds 1 januari 2020 inspecteert Nederland volgens de NEN-EN 13508-2 en de Leidraad. Petra van der Werf (Ambient) liet vakgenoten aan het woord die er al mee werken. Niels Heijboer (Roosendaal) vertelde welke kansen gedetailleerdere objectdata bieden. Verslag en presentatie.

Verkiezing RIONEDinnovatieprijs 2020

Vier innovaties werden aan de zaal gepresenteerd. Daarna kozen de deelnemers van de RIONEDdag  2020 de ZOAK® klinker van TileSystems als winnaar van de RIONEDinnovatieprijs 2020. In totaal zijn negen innovaties ingediend.

De presentaties van de genomineerde innovaties
De presentaties van de genomineerde innovaties.Vergroot afbeelding